Image 040

從開服開始玩,數度想退坑,但還是忍不住一直玩。以手機版MMORPG來說真的屬於誠意之作,可惜到後來包包時刻爆滿,清背包這行為成為最煩人的過程,決定還是退了,留個紀錄。

《二之國》遊戲截圖

Image 041 Image 042 Image 043 Image 044 Image 045 Image 046 Image 047 Image 048 Image 049 Image 050 Image 051 Image 052 Image 053 Image 054 Image 055 Image 056 Image 057 Image 058 Image 059 Image 060 Image 061 Image 062 Image 063 Image 065 Image 066 Image 067 Image 068 Image 069 Image 070 Image 071 Image 072 Image 073 Image 074 Image 075 Image 076 Image 077